Zwolnienie lekarskie to bardzo doniosły i potrzebny dokument. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, na umowie cywilnej czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą, przydarza nam się przecież chorować. 295 słów więcej