Tagi » Wolontariusz

Wolontariusze zawsze potrzebni

Ideą wolontariatu jest dobrowolna, świadoma praca, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia i która wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Bezpłatna praca na rzecz innych jest potrzebna w różnych obszarach społecznych. 390 słów więcej

Wolontariusze zawsze potrzebni

Ideą wolontariatu jest dobrowolna, świadoma praca, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia i która wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Bezpłatna praca na rzecz innych jest potrzebna w różnych obszarach społecznych. 390 słów więcej