Tagi » Zbrodnie Ukraińskie

O planowanej RZEZI POLAKÓW NA UKRAINIE wiedzieli wszyscy, poza Polakami ◄POLECAM!!!

Zdjęcie z wystawy IPN „Polacy – Ukraińcy 1943-1945. Antypolska akcja OUN i UPA Bandery”

W filmie dokumentalnym Agnieszki Arnold pt. „Oczyszczanie” z 2003 r., który dokumentuje podróż pana i pana mamy do Kisielina,  — jest rozmowa z sąsiadami panna dziadków. 2 126 słów więcej

ANTYPOLONIZM

Prasowy attache piłkarskiej reprezentacji Ukrainy chce, by symbolika SS-Galizien była legalna na stadionach [+VIDEO]

„Jeśli mówimy o symbolice  dywizji SS-Hałyczyna,  to  to są siczowi strzelcy,  a  nie niemieckie SS”

—  powiedział  attache prasowy piłkarskiej reprezentacji Ukrainy, Ołeksandr Gliwińskyj.

Dodał on, że z listy zakazanej symboliki organizacji FARE, która podaje się za antyfaszystowską, — nie powinny zniknąć portrety Stepana Bandery, Romana Szuchewczya  i  czerwono-czarna flaga OUN. 174 słowa więcej

ANTYPOLONIZM

Wzrasta aktywność ukraińskich nacjonalistów na krańcach Polski

„Rzecz­po­spo­li­ta”  in­for­mu­je, że pol­skie służ­by spe­cjal­ne przy­glą­da­ją się ukra­iń­skim na­cjo­na­li­stom. — Ich ak­tyw­ność na po­łu­dnio­wo-wschod­nich krań­cach na­sze­go kraju miała ostat­nio znacz­nie wzro­snąć.

Członkowie Prawego Sektora (Foto: AFP) 510 słów więcej
ANTYPOLONIZM

Ukraiński generał: Ukrainą rządzą syjonistyczni żydzi i masoneria

Na podst. nagrania wideo: Ukrainian General reveals the Jewish control of Ukraine nagranie pochodzi jeszcze z 7 marca 2014,  — jest to wypowiedź generała-pułkownika Jana Kazemirowicza, zostało dokonane w Simferopolu. 1 584 słowa więcej

HISTORIA WSPÓLCZESNA

Polska szkoła kuźnią ukraińskiego nacjonalizmu

Powstaje pytanie, jakie są rzeczywiste efekty pojednania polsko-ukraińskiego.

Ze Stanisławem Szarzyńskim, —  Prezesem Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów oraz członkiem zarządu Światowego Kongresu Kresowian… 1 341 słów więcej

ANTYPOLONIZM

W Poznaniu nie ma zgody na fetowanie Majdanu

Wczoraj wieczorem kilkunastu ukraińskich studentów zgromadziło się na poznańskim Placu Wolności, wśród nich pojawiali się także Polacy, pragnący włączyć się do ich obchodów. Ustawili znicze w formie liter UA. 133 słowa więcej

ANTYPOLONIZM