Tagi » Walka Z Kościołem

Zakazana encyklika papieża Piusa XII „Summi pontificatus

Papież Pius XII/pl.wikipedia.org

15. A więc głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, —  by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania. 1 751 słów więcej

WALKA Z KOŚCIOŁEM

Bargoglio brata się ze sekciarzami zielonoświątkowymi i przyjmuje ewangelikańskich kacerzy jak równych sobie

Szatan przemawia przez Bergoglio na filmie do zielonoświątkowych sekciarzy słowami:

„wszyscy mamy Ducha Świętego w nas, który modli się w nas, a diabeł stara się przekonać ludzi, że jest inaczej”.   535 słów więcej

KOŚCIÓŁ POSOBOROWY

ISIS – CEL WATYKAN – art. prasowy ISIS .

Organ prasowy terrorystów Państwa Islamskiego zaatakował w swoim najnowszym wydaniu Watykan. 

— Na okładce czwartego już numeru pisma „Dabiq” – magazynu o charakterze propagandowym, a zarazem mającego na celu rekrutację nowych bojowników  –  zamieszczono fotomontaż z Placu św. 105 słów więcej

SPOŁECZNO-POLITYCZNE

ISIS – CEL WATYKAN – art. prasowy ISIS .

Organ prasowy terrorystów Państwa Islamskiego zaatakował w swoim najnowszym wydaniu Watykan. 

— Na okładce czwartego już numeru pisma „Dabiq” – magazynu o charakterze propagandowym, a zarazem mającego na celu rekrutację nowych bojowników  –  zamieszczono fotomontaż z Placu św. 425 słów więcej

WALKA Z KOŚCIOŁEM

Bp de Castro Mayer o wakacie Stolicy Apostolskiej - Pelagius Asturiensis

abp Lefebvre, bp de Castro Mayer-1988/ episcopal consecrations 

  Warto znać historię oporu wobec modernistycznego kryzysu w Kościele…

Kolejnym mało niestety znanym faktem jest przekonanie biskupa Antoniego de Castro Mayera do wakatu Stolicy Apostolskiej. 930 słów więcej

KOŚCIÓŁ POSOBOROWY

Prześladowanie Jezusa Ukrzyżowanego i naruszanie Ewangelii przez kapłanów pod pozorem czynienia dobra. ZAPOWIEDŹ WIELKIEJ KARY BOŻEJ

Sto lat przed objawieniami w Fatimie, błogosławiona Elżbieta Canori Mora otrzymała wizje przypominające te dane przez Matkę Bożą trójce pastuszków w Portugalii w 1917 roku. 1 803 słowa więcej

WALKA Z KOŚCIOŁEM