SPARCS to skrót od „Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science” – towarzystwo, które działa jako „platforma, na której największe umysły świata nauki prezentują, dyskutują i debatują nad osiągnięciami współczesnej nauki w dziedzinie zachowania zwierząt”. 214 more words