Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki Egerii, która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża połączone ze Świętem Dedykacji, czyli poświęcenia Kościoła Męczenników (Martyrium) na Golgocie: … 1 658 słów więcej